УДК 616.72-002.771 doi: 10.31712/2221-7355-2019-9-4-424-429

ВАЗЪИ МАРБУТА ВА МАСЪАЛАҲОИ МУБАРАМИ АРТРИТИ РЕВМАТОИДӢ

НОСИРОВА М.Ш.

Кафедраи муолиҷаи факултетӣ ва ҳоспиталии Донишкадаи давлатии тиббии Бухоро ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Ҷумҳурии Ӯзбекистон


Дар шарҳи мазкур таҳқиқотҳои муосири муаллифони ватанӣ ва ҳам хориҷӣ дар бораи ар­тритҳои ревматоидӣ (AР) оварда шудааст. АР бемории бисёрҷанбаи аутоиммунии идиопа­тикӣ мебошад, ки инкишофи он якчанд сабабҳоро дар бар мегирад: иммуно-генетикӣ, гормонӣ, вирусҳо ва бактерияҳо. Ногузирии омӯзиши хусусиятҳои иқлимӣ ва ҷуғрофии ҷараёни АР асо­снок карда шудааст. Маълумотҳо дар бораи таъсири АР ба ҳомиладорӣ ва нақши он дар та­шаккули безурётӣ дар мардон ва занон оварда шудаанд. Аспектҳои муосири ташхис ва табобат нишон дода шудаанд.

Калимаҳои асосӣ: артрити ревматоидӣ, бемории аутоиммунӣ, вирусҳо, бактерияҳо, метотрексат, сиклофосфамид


Саҳифаҳо: 424-429


Мақола

Scroll Up